OLEME KOOSTÖÖKS VALMIS

INTER RAO Eesti OÜ eesmärk on pakkuda soodsama hinnaga elektrit äritarbijatele. 

Võtke meiega ühendust kui olete huvitatud elektrikulude vähendamisest ja oma ettevõtte konkurentsivõime suurendamisest.

MEIST

INTER RAO Eesti OÜ on elektrimüügi ettevõte, mis asutati 2010. aasta jaanuaris INTER RAO Lietuva tütarettevõttena.

INTER RAO Eesti OÜ omab Konkurentsiameti poolt väljastatud elektrimüügiluba ning bilansilepingut süsteemioperaatoriga Elering AS.

INTER RAO Eesti OÜ alustas elektrimüügiga 2013. aasta teisel poolel, osutades elektrimüügi- ja bilansihaldusteenust üksnes äritarbijatele. Elektrimüügiteenuse pakkumine kodutarbijatele ei ole lähiajal planeeritud.

2015. aastal ettevõte on müünud oma lepingulistele klientidele kokku 162,1 GWh, mis moodustas ca 2% Eestis tarbitavast elektrienergiast. 50,2 GWh (31%) oli müüdud börsihinnaga ja 111,9 GWh (69%) - fikseeritud hinnaga.  2015. aasta müük oli võrreldes 2014. aastaga 13,9 % võrra suurem. Kogu müüdud elektrienergia oli ostetud Nord Pool elektribörsilt, sellest 88,37% oli toodetud fossiilsetest ja 11,63% taastuvatest energiaallikatest.   CO2 emissioonide sisaldus 2015. aastal müüdud elektrienergias oli 818,6 g CO2/kWh. Päritolutunnistustega tõendatud elektrienergia osakaal oli 0%.