OLEME KOOSTÖÖKS VALMIS

INTER RAO Eesti OÜ eesmärk on pakkuda soodsama hinnaga elektrit äritarbijatele. 

Võtke meiega ühendust kui olete huvitatud elektrikulude vähendamisest ja oma ettevõtte konkurentsivõime suurendamisest.

MEIST

INTER RAO Eesti OÜ on elektrimüügi ettevõte, mis asutati 2010. aasta jaanuaris INTER RAO Lietuva tütarettevõttena.

INTER RAO Eesti OÜ omab Konkurentsiameti poolt väljastatud elektrimüügiluba ning bilansilepingut süsteemioperaatoriga Elering AS.

INTER RAO Eesti OÜ alustas elektrimüügiga 2013. aasta teisel poolel, osutades elektrimüügi- ja bilansihaldusteenust üksnes äritarbijatele. Elektrimüügiteenuse pakkumine kodutarbijatele ei ole lähiajal planeeritud.

2016. aastal ettevõte müüs oma lepingulistele klientidele kokku 337,3 GWh, mis moodustas ligi 4% kogu Eestis tarbitavast elektrienergiast, kusjuures 164,6 GWh (48,8 %) müüdi börsihinnaga ja 172,7 GWh (51,2 %) - fikseeritud hinnaga.  2016. a. müük  suurenes ligi kaks korda võrreldes 2015. a. Kogu müüdud elektrienergia  osteti Nord Pool elektribörsilt, sellest 93,17 % oli toodetud fossiilsetest ja 6,83 % taastuvatest energiaallikatest.   CO2 emissioonide sisaldus müüdud elektrienergias oli 863,0 g CO2/kWh. Päritolutunnistustega tõendatud elektrienergia osakaal 2016. a. oli 0%.