Mustamäe tee 4-A134, 10621 Tallinn Tel. +372 622 58 65

Eesti elektriturg

Eesti elektriturg avanes 2006. aastal vaid suurtarbijatele ja ajavahemikus 01.04.2010 kuni 31.12.2012 elektriturg oli avatud 35% ulatuses. Alates 01.01.2013 turg on avatud kõikidele turuosalistele.

Aprillis 2010 laienes Eestisse Põhjamaade elektribörs Nord Pool Spot, luues päev-ette kauplemisega elektribörsi (Elspot) hinnapiirkonna EstLink (praegu Eesti) ning alates 19.10.2010 on Eesti liitunud ka päevasisese kauplemise turuga Elbas.

Nord Pool Spot’i laienemine Balti riikidesse sai võimalikuks tänu ühendusele Soomega. Tänase seisuga Baltimaad omavad juba mitmeid ühendusi Põhjamaade ja Poolaga. Nimetatud ühendused, nagu ka ühendused Venemaa ja Valgevenega, annavad Eesti, Läti ja Leedu tarbijatele juurdepääsu suurtele elektriturgudele erinevates Euroopa piirkondades, luues sellega võimalusi konkurentsi tugevdamiseks ja soodsamate hindade kujundamiseks.

Eestil endal on tugev tootmispotentsiaal, mis lubab katta ise oma tarbijate vajadusi. Süsteemioperaatori Elering AS andmetel on Eestile vajalik tootmisvaru tarbimisnõudluse rahuldamiseks olemas kuni 2023. a. ja seda ka erakordsete külmade talvede korral 10%-lise varu arvestamisel.

Eesti elektrituru käivitamisel ja edasisel arendamisel suur tähtsus on olnud ühtsel andmevahetusplatvormil (Andmeladu), mida haldab süsteemioperaator Elering AS. Andmelattu on koondatud kõik elektri müügi ja ülekandmisega seotud lepingud ning elektritarbimise mõõteandmed. Olulist rolli on mänginud ka vananenud kohtloetavate elektriarvestite väljavahetamine uute kaugloetavate arvestite vastu.

Lähiperspektiivis elektriturgu Eestis hakkab mõjutama Balti bilansituru ühendamine Põhjamaade bilansituruga.