Mustamäe tee 4-A134, 10621 Tallinn Tel. +372 622 58 65

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas anda nõusolekut elektrienergia tarbimisandmete saamiseks?
Selleks, et teha personaalset hinnapakkumist, elektrimüüjale on vaja teada Teie tarbimiskohtade aadressid ja eelmise aasta tarbimisandmed tundide lõikes. Vajalike andmeid saab pärida Elering AS-ilt, mis koondab ja haldab kõikide klientide tarbimisandmeid, vaid ettevõte juhatuse liige või volitatud esindaja.

Enne hinnapakkumise küsimist või lepingu sõlmimist, Teil on vaja anda elektrimüüjale nõusolekut mõõteandmete saamiseks. Selleks on 2 viisi:

 1. Eleringi kodulehel:
  1. Avage kodulehekülg www.elering.ee ja valige ekraani vasakult ülevalt servast e-elering.
  2. Valige endale sobiv identifitseerimise viis (mobiil-ID, ID-kaart, Dmart-ID või panga kaudu).
  3. Valige alajaotus „Andmete jagamine“ ja seejärel „Elektrimüüjad“.
  4. Ligipääsuõiguse saate anda valitud elektrimüüjatele või kõikidele müüjatele korraga. Valige sobiv(ad) elektrimüüja(d) ja lisage loa kehtivuse aeg (maksimaalselt 5 aastat).
  5. Vajutage nupule „Lisa“. Ekraani paremal küljel näete mis müüjale nõusolekud andsite.
 2. Digitaalselt allkirjastatud nõusoleku mõõteandmete saamiseks võite edastada meile e-posti aadressile info@interrao.ee. Nõusoleku teksti näidis:

Mina, ….ees- ja perekonnanimi…., …ettevõte nimi… juhatuse liige/volitatud esindaja, annan INTER RAO Eesti OÜ selleks volitatud töötajatele nõusoleku juurdepääsuks Eleringi Andmelao kaudu ….ettevõte nimi…. eelmiste perioodide mõõteandetele eesmärgiga saada  personaalset pakkumist elektrilepingu sõlmimiseks. Nõusolek kehtib kuni … .

Millal hakkab elektrileping kehtima?
Elektrileping hakkab üldjuhul kehtima kuu esimesel kuupäeval ja tuleb sõlmida vähemalt 21 päeva enne kuu algust. Näiteks kui soovite, et leping hakkaks kehtima 1.jaanuarist, tuleb see sõlmida hiljemalt 10.detsembril. Erandiks on lepingu sõlmimine samal päeval kui sõlmite uue võrgulepingu. Sellisel juhul hakkavad võrgu- ja elektrileping kehtima samast kuupäevast. Näiteks sõlmides võrgulepingu ja elektrilepingu 20.märtsil, hakkavad mõlemad lepingud kehtima 21.märtsil.
Kuidas vahetada elektrimüüjat?
Elektrimüüjat saab vahetada üks kord kuus. Vahetus võtab aega kuni 21 päeva ja jõustub sellele järgneval kalendrikuu vahetusel.
Kuidas saab elektrilepingu lõpetada?
Elektrilepingu lõpetamiseks tuleb lõpetamise avaldus esitada vähemalt 30 kalendripäeva enne soovitud lõpetamise kuupäeva. Allkirjastatud avalduse võib meile edastada e-posti aadressile info@interrao.ee või postiga aadressile Peterburi tee 47-206, 11415 Tallinn.

Äriklientidele võib tähtajalise elektrilepingu lõpetamisel kaasneda lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu. See puudutab fikseeritud ja kombineeritud hinnapakette, mille puhul oleme Teiega elektrienergia hinna kas täielikult või osaliselt kokku leppinud. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu sõltub, kui palju enne tähtaega soovite lepingu lõpetada. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu ei ole vaja maksta, kui Teil on sõlmitud tähtajatu elektrileping või kui koos elektrilepinguga lõpeb ka võrguleping antud tarbimiskohas.