Mustamäe tee 4-A134, 10621 Tallinn Tel. +372 622 58 65

Meist

INTER RAO Eesti OÜ on elektrimüügi ettevõte, mis asutati 2010. aasta jaanuaris INTER RAO Lietuva tütarettevõttena.

INTER RAO Eesti OÜ omab Konkurentsiameti poolt väljastatud elektrimüügiluba ning bilansilepingut süsteemioperaatoriga Elering AS.

INTER RAO Eesti OÜ alustas elektrimüügiga 2013. aasta teisel poolel, osutades elektrimüügi- ja bilansihaldusteenust üksnes äritarbijatele. Elektrimüügiteenuse pakkumine kodutarbijatele ei ole lähiajal planeeritud.

INTER RAO Eesti OÜ eesmärk on kindel ja stabiilne klientide elektrienergiaga varustamine konkurentsivõimelise hinnaga.

Kogu müüdud elektrienergia ettevõte ostab Nord Pool elektribörsilt. 2020. aastal fossiilsetest kütustest toodetud elektrienergia osakaal kogu müüdud elektrienergiast oli 69,80%, tuumkütustest- 23,64% ja taastuvenergiast- 6,56%. Päritolutunnistustega tõendatud elektrienergia osakaal oli 0,03%.