Mustamäe tee 4-A134, 10621 Tallinn Tel. +372 622 58 65

INTER RAO Lietuva

INTER RAO Lietuva on juhtiv ettevõtte Baltimaade elektriturul ja üks suurimatest elektritarnijatest Leedu turul. Alates 18.12.2012 on ettevõtte noteeritud Varssavi börsil (Warssav Stock Exchange).

INTER RAO Lietuva grupi koosseisu kuuluvad tütarettevõtted INTER RAO Eesti OÜ, SIA “INTER RAO Latvia”, IRL Polska SP z o.o. ja UAB “Vydmantai Wind Park”. Ettevõtte missiooniks on pakkuda usaldusväärset, stabiilset ja konkurentsvõimelist elektrimüügi teenust nii hulgi- kui ka jaeturu klientidele.

AB INTER RAO Lietuva on ettevõtetegruppi kontrolliv ettevõte, mis tegeleb Leedus elektrienergia hulgi- ja jaekaubandusega. Tegu on elektrienergia mahu poolest suurima sõltumatu elektritarnija ja elektribörsi osalisega. 2017. a keskel hõlmas INTER RAO Lietuva Leedu elektribörsil 84,6% hulgikaubandusest. Ettevõtte jaemüügi turuosa oli 2017. aasta keskpaigas 19,2% (riikliku hinna- ja energeetikakontrolli komisjoni andmetel).

Ettevõte loodi 2002. a, mil Leedus liberaliseeriti elektriturg ning sõltumatud elektritarnijad ja muud avatud turu osalised said omale turul seadusliku koha. 2003. aastal sai INTER RAO Lietuva sõltumatu tarnija litsentsi ja loa eksportida elektrienergiat ning 2015. aastast elektri impordilitsentsi, mis võimaldas ettevõttel alustada aktiivset elektrikaubandust.

Ettevõte laiendab aktiivselt kaubandussuhteid partneritega Balti ja Skandinaavia riikidest, suurimate energiakasutajate ja äriklientidega.

www.interrao.lv

SIA INTER RAO Latvia asutati ja registreeriti Läti Vabariigis 2010. a jaanuarikuus eesmärgiga luua Läti turul konkurentsivõimeline elektriettevõte.

2010. a märtsis sai INTER RAO Latvia sõltumatu elektritarnija litsentsi, mis avas võimaluse tegeleda Lätis elektri jaekaubandusega.

Ettevõte on üks riigi suuremaid elektritarnijaid, kes varustab elektrienergiaga ärikliente ja Läti riigisektorit. Ettevõttel on eesmärk laiendada riigis tegevust, pakkudes klientidele võimalust optimeerida energiakulusid ja suurendada konkurentsivõimet.

100% ettevõtte aktsiatest kuulub AB-le INTER RAO Lietuva.

www.interrao.ee

INTER RAO Eesti asutati ja registreeriti Eesti Vabariigis 2010. a jaanuarikuus eesmärgiga luua Eesti turul konkurentsivõimeline elektriettevõte.

INTER RAO Eesti kavatseb elektrienergiat vahetute hulgikaubanduslepingute alusel tarnida riigi suurimatele kasutajatele.

Elektrienergia hulgikaubandus saab Eestis võimaluse kasvada, kui ehitatakse valmis uus elektriühendus Soomega (EstLink 2). Imporditava elektrienergia vajadus hakkab prognooside kohaselt kasvama alates 2016. algusest, mil Euroopa Liidus jõustuvad energiatootjatele rangemad keskkonnakaitsenõuded. Uusi laienemisvõimalusi Läänemere piirkonnas pakuvad ka ellu viidud LitPol 1 ja 2 ning NordBalti ühendusprojektid.

100% ettevõtte aktsiatest kuulub AB-le INTER RAO Lietuva.

www.irlpolska.pl

IRL Polska Sp. z o.o. on INTER RAO Lietuva tütarettevõte Poolas. Ettevõte loodi ja registreeriti Poola Vabariigis 2012. a oktoobris ettevõtetegrupi eesmärgiga selles piirkonnas tegevust laiendada.

9. jaanuaril 2014. a sai AB INTER RAO Lietuva tütarettevõte IRL Polska Sp. Z o.o. loa tegeleda Poolas elektrikaubandusega.

10. mail 2014. a alustas IRL Polska Sp. z o.o. Poola turul elektrienergiaga kauplemist.

Vahetut kauplemist niinimetatud „eelmise päeva” ja „jooksva päeva” (RDNiB) ning tuletisinstrumentide (RTT) turgudel alustas IRL Polska sp. z o.o. 10. oktoobril 2014. a.

100% ettevõtte aktsiatest kuulub AB-le INTER RAO Lietuva.

www.vwp.lt

Ettevõttel UAB Vydmantai wind park on Lääne-Leedus Kretinga rajoonis Vydmantai ja Kiauleikiai asula kõrval Kveciai ja Rūdaičiai külas 30 МW tuulikupark.

Tuulikupargis toodavad elektrienergiat 15 Saksa ettevõtte Enercon GmbH valmistatud E-70 mudeli tuuleturbiini, igaühel installitud võimsus 2 MW. See tuulikupark on üks esimesi ja suuremaid nii Leedus kui ka Baltimaades.

Vydmantai wind park on AB INTER RAO Lietuva tütarettevõte, mis asutati ja registreeriti Leedu Vabariigis 2011. aastal.

100% ettevõtte aktsiatest kuulub AB-le INTER RAO Lietuva.